Shop with Fabers FurnishingsLa-Z-Boy Recliners

Adam La-Z-Boy Recliner

Adam La-Z-Boy ReclinerLa-Z-Boy

$1,9992 variants

Anika La-Z-Boy Recliner

Anika La-Z-Boy ReclinerLa-Z-Boy

$1,9992 variants

Atlanta Large Nordic Recliner & Footstool

Atlanta Large Nordic Recliner & FootstoolLa-Z-Boy

$3,3992 variants

Atlanta Nordic Recliner & Footstool

Atlanta Nordic Recliner & FootstoolLa-Z-Boy

$3,2992 variants

Cortland La-Z-Boy Recliner

Cortland La-Z-Boy ReclinerLa-Z-Boy

$1,9992 variants

Eden Extra Large La-Z-Boy Recliner

Eden Extra Large La-Z-Boy ReclinerLa-Z-Boy

$1,9992 variants

Eden La-Z-Boy Glideaway Recliner

Eden La-Z-Boy Glideaway ReclinerLa-Z-Boy

$1,7992 variants

Eden La-Z-Boy Power Glideaway Recliner

Eden La-Z-Boy Power Glideaway ReclinerLa-Z-Boy

$2,6994 variants

Eden La-Z-Boy Power XR+ Recliner

Eden La-Z-Boy Power XR+ ReclinerLa-Z-Boy

$3,5996 variants

Eden La-Z-Boy Recliner

Eden La-Z-Boy ReclinerLa-Z-Boy

$1,7992 variants

Eden Large La-Z-Boy Recliner

Eden Large La-Z-Boy ReclinerLa-Z-Boy

$1,7992 variants

Harbor Town Extra Large La-Z-Boy Recliner

Harbor Town Extra Large La-Z-Boy Recliner La-Z-Boy

$2,2992 variants

Harbor Town La-Z-Boy Recliner

Harbor Town La-Z-Boy ReclinerLa-Z-Boy

$1,9992 variants

James La-Z-Boy Recliner

James La-Z-Boy ReclinerLa-Z-Boy

$1,7992 variants

La-Z-Boy Apollo Recliner

La-Z-Boy Apollo ReclinerLa-Z-Boy

$2,4994 variants

La-Z-Boy duo® - Colorado Power Recliner

La-Z-Boy duo® - Colorado Power ReclinerLa-Z-Boy

$1,7994 variants

La-Z-Boy duo® - Vermont Power Recliner

La-Z-Boy duo® - Vermont Power ReclinerLa-Z-Boy

$3,8994 variants

La-Z-Boy First Class Southwest Power Recliner

La-Z-Boy First Class Southwest Power ReclinerLa-Z-Boy

$3,5992 variants

La-Z-Boy First Class United Power Recliner

La-Z-Boy First Class United Power ReclinerLa-Z-Boy

$3,4992 variants

La-Z-Boy Ryan Power Recliner

La-Z-Boy Ryan Power ReclinerLa-Z-Boy

$2,6992 variants

Mira La-Z-Boy Recliner

Mira La-Z-Boy ReclinerLa-Z-Boy

$1,7992 variants

Olav Nordic Large Power Recliner

Olav Nordic Large Power ReclinerLa-Z-Boy

$3,9992 variants

Olav Nordic Power Recliner

Olav Nordic Power ReclinerLa-Z-Boy

$3,6992 variants

Oslo Power Recliner

Oslo Power ReclinerLa-Z-Boy

$3,1992 variants

Royal Large Nordic Recliner & Footstool

Royal Large Nordic Recliner & FootstoolLa-Z-Boy

$3,3992 variants

Royal Nordic Recliner & Footstool

Royal Nordic Recliner & FootstoolLa-Z-Boy

$3,2992 variants